Sunumlar

 

ULUSLARARASI KONGRELER 

 1. Bozkaya, U.; Turney, J. M.; Yamaguchi, Y.; Schaefer, H. F., “The Lowest-Lying Electronic Singlet and Triplet Potential Energy Surfaces for the HNO-NOH System: Energetics, Unimolecular Rate Constants, Tunneling and Kinetic Isotope Efects for the Isomerization and Dissociation Reactions”, 89 pp. Molecular Quantum Mechanics: From Methylene to DNA and Beyond (A Conference in Honor of Henry F. Schaefer III) Berkeley, CA (USA), Mayıs 2010.
 2. Bozkaya, U., "Analytic Energy Gradients for Coupled-Cluster Methods with the Density- Fitting Approximation", EMN Meeting on Computation and Theory, Dubai, UAE, Kasım 2017 (Davetli Konuşmacı).
 3. Bozkaya, U."Efficient Implementations of Analytic Gradients and Related Molecular properties for High-Level Density-Fitted Coupled-Cluster Methods", 4th COST MOLIM General Meeting, Bologna, İtalya, Mart 2019 (Davetli Konuşmacı).

ULUSAL KONGRELER

 1. Bozkaya, U.; Turney, J. M.; Yamaguchi, Y.; Schaefer, H. F.; Sherrill, C. D., “Quadratically-Convergent Orbital-Optimized Coupled-Cluster Doubles Method (QC-OD) and Orbital-Optimized Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory [QC-OM2]”, PPS12 pp., XV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Haziran 2011.
 2. Önder, M.; Alp, N.; Akbayrak, S.; Biçer, A.; Gültekin, M. S.; Özkar, S.; Bozkaya, U., “Dihydroxylation of Olefins Catalyzed by Zeolite-Confined Osmium (0) Nanoclusters: An Efficient, Reusable and Eco-Friendly Method for the Preparation of 1,2-cis-Diols”, 2012.
 3. Bozkaya, U., “Orbital-Optimized Second-Order Perturbation Theory with Density-Fitting and Cholesky Decomposition Approximations”, I. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Van, Mayıs 2014.
 4. Bozkaya, U., “Analytic Energy Gradients for the Orbital-Optimized Second-Order Perturbation Theory with the Density-Fitting Approximation”, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli, Haziran 2014.
 5. Soydaş, E.; Bozkaya, U., “Applications of Density-Fitted Orbital-Optimized Perturbation Theory to Noncovalent Interactions”, I. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Van, Mayıs 2014.
 6. Soydaş, E.; Bozkaya, U., “Structure and Energetics of Water Clusters with High-Level Ab Initio Methods”, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli, Haziran 2014.
 7. Bozkaya, U., “Efficient Implementations of Post Hartree-Fock Methods with Density Fitting and Cholesky Decomposition Approximations”, Moleküler Elektronik Yapı Çalıştayı, Amasya, Eylül 2014.
 8. Bozkaya, U., “Development and Efficient Implementations of Electron Correlation Methods with Density-Fitting and Cholesky Decomposition Approximations”, XI. Kimyasal Fizik Kongresi, İstanbul, Ekim 2014.
 9. Bozkaya, U., “Density-Fitted Coupled Cluster Methods”. V. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Mayıs 2015.
 10. Bozkaya, U., “Analytic Gradients for The CCSD Method with Density-Fitting”, 2. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kars, Haziran 2015 (Davetli Konuşmacı).
 11. Bozkaya, U., “An Overview of Electronic Structure Methods”, 2. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kars, Haziran 2015 (Davetli Konuşmacı).
 12. Soydaş, E.; Bozkaya, U., “Applications of Orbital-Optimized MP2.5 to Thermochemistry and Kinetics”, 2. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kars, Haziran 2015.
 13. Yıldız, D.Bozkaya, U., “Investigation of Cation-Pi Interactions with High-Level Ab Initio Methods”, 2. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Kars, Haziran 2015.
 14. Bozkaya, U., “Analytic Energy Gradients for Density-Fitted Coupled-Cluster Singles and Doubles”, EMN Meeting on Theory, İstanbul, Kasım 2015 (Davetli Konuşmacı).
 15. Bozkaya, U., "Coupled-Cluster Yöntemlerinin Enerji ve Analitik Gradientlerinin Geliştirilmesi ve Etkin Programlanması", TÜBA-GEBİP Yıllık Toplantısı, Kastamonu, Ekim 2016 (Davetli Konuşmacı).
 16. Bozkaya, U., "Analytic Energy Gradients for Coupled-Cluster Methods with the Density- Fitting Approximations", Department of Chemistry, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Şubat 2017 (Davetli Konuşmacı).
 17. Bozkaya, U., "Yoğunluk Fit Edilmiş Coupled-Cluster Yöntemlerinin Analitik Gradiyentlerinin Geliştirilmesi ve Etkin Programlanması", 6. Fiziksel Kimya Kongresi, Zonguldak, Mayıs 2017.
 18. Ünal, A.; Bozkaya, U., "Anyonik Su Kümelerinin Denge Geometrilerinin, Bağlanma ve Dikey Elektron Koparılma Enerjilerinin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Yüksek Doğrulukta Hesaplanması", 6. Fiziksel Kimya Kongresi, Zonguldak, Mayıs 2017.
 19. Bozkaya, U., "Coupled-Cluster Yöntemlerinin Enerji ve Analitik Gradientlerinin Geliştirilmesi ve Etkin Programlanması", TÜBA-GEBİP Yıllık Toplantısı, Erzurum, Eylül 2017 (Davetli Konuşmacı).
 20. Bozkaya, U., "Yoğunluk Fit Edilmiş Coupled-Cluster Yöntemlerinin Enerji ve Analitik Gradiyentlerinin Geliştirilmesi ve Etkin Programlanması", 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara, Ekim 2017.
 21. Aksakal, F.; Bozkaya, U., "Fenantrilkarben İzomerlerinin Termal Düzenlenme Reaksiyon Mekanizmalarının Ab İnitio Yöntemlerle İncelenmesi", 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara, Ekim 2017.
 22. Demircan, Ç. A.; Bozkaya, U., "Ağır Metal Katyonu-Pi Etkileşiminin Yüksek Düzeyli Kuantum Mekanik Yöntemlerle Araştırılması", 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara, Ekim 2017.
 23. Ünal, A.; Bozkaya, U., "Anyonik Su Kümelerinin Yapıları ve Enerjilerinin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Yüksek Doğrulukta Hesaplanması", 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara, Ekim 2017.
 24. Ektirici, S.; Ramazanlı A.; Bozkaya, U., "Biradikaloid Reaksiyon Mekanizmalarının Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi", 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Ankara, Ekim 2017.
 25. Bozkaya, U., "Biradicals, Excited States and the Multireference Problem: Is It Possible to have a Straightforward Solution? ", 4. Organik Kimya Kongresi, Antalya, Ekim 2018.
 26. Bozkaya, U., "An Efficient Analytic Gradients Suite for High-Level Density-Fitted Coupled-Cluster and Perturbation Theories: The DF-OCC Module", 12. Kimyasal Fizik Kongresi, Safranbolu, Ekim 2018 (Davetli Konuşmacı).
 27. Bozkaya, U.; Ünal, A., "State-of-the-Art Computations of Vertical Ionization Potentials with the Extended Koopmans" Theorem Integrated with the CCSD(T) Method", 12. Kimyasal Fizik Kongresi, Safranbolu, Ekim 2018. 

DAVETLİ KONUŞMALAR

 1. Bozkaya, U., "Quadratically Convergent Orbital-Optimized Coupled-Cluster Doubles Method (QC-OD) and Orbital-Optimized Second-Order Moller-Plesset Perturbation Theories (QC-OMP2)", Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara, Ekim 2010.
 2. Bozkaya, U., "Thermal Rearrangements of 2-Alkilydenecyclopenta-1,3-diyl Biradicals", Atatürk Üniversitesi Kimya bölümü, Erzurum, Mayıs 2011.
 3. Bozkaya, U., "Analytic Energy Gradients for Coupled-Cluster Methods with The Density-Fitting Approximation", Bilkent Üniversitesi, Kimya bölümü, Ankara, Şubat 2017.
 4. Bozkaya, U., Gazi Üniversitesi Kimya Topluluğu Seminerleri, Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara, Mayıs 2018.
 5. Bozkaya, U., "Modern Approaches for High-Level Coupled-Cluster and Perturbation Theory Methods", Koç Üniversitesi Kimya Bölümü, İstanbul,  Ekim 2018.


 

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü 

06800 Beytepe Ankara