Projeler
 1. "Density-Fitted Coupled-Cluster Methods with Local Correlation Methods and Energy Based Fragmentation Approaches: Coupled-Cluster Theory Meets Macromolecules", TÜBİTAK-2247-B (1199B471900886), 2020 (24 Ay). Yürütücü (Devam Ediyor).
 2. "Yüksek Seviyeli Coupled-Cluster Yöntemlerini Temel Alan Yüksek Doğruluktaki Ab Initio Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Büyük Ölçekli Moleküler İyonik Kümelerin Simülasyonlarına Uygulanması"TÜBİTAK-COST (119Z948), 2020 (36 Ay). Yürütücü (Devam Ediyor).
 3. Yüksek Seviyeli Bağlanmış Küme ve Pertürbasyon Teorisi Yöntemleri için Hareket Denklemi Yaklaşımının Yoğunluk Fit Edilmesi ve Dondurulmuş Doğal Orbitaller Teknikleriyle Geliştirilmesi, Etkin Programlanması ve Zorlu Kimyasal Sistemlere Uygulanması”, TÜBİTAK-1001 (118Z916), 2019 (36 Ay). Yürütücü (Devam Ediyor).
 4. İkinci Dereceden Kuazidejenere Pertürbasyon Teorisinin Modern İntegral Tensör Ayrıştırma Yöntemleriyle Formüle Edilmesi, Etkin ve Paralel Programlanması ve Çok Referanslı Moleküler Sistemlere Uygulanması”, TÜBİTAK-1001 (116Z506), 2017 (36 Ay). Yürütücü (Tamamlandı).
 5. Optimize Orbitalli İkili Uyarılmış Çiftleşmiş Küme Teorisinin Enerji ve Analitik Gradient İfadelerinin Modern Tensör Ayrıştırma Yöntemleriyle Formülasyonu Etkin Programlanması ve Açık Kabuklu Kimyasal Sistemlere UygulamalarıHacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2016 (24 Ay). Yürütücü (Tamamlandı).
 6. Geçiş Metali Komplekslerinin Moleküler Özelliklerinin ve Elektronik Yapılarının Yüksek Seviyeli Elektron Korelasyon Yöntemleriyle AraştırılmasıHacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2016 Yürütücü (Tamamlandı).
 7. Yoğunluk Fit Edilmiş Coupled-Cluster Yöntemlerinin Analitik Enerji Gradient İfadelerinin Türetilmesi, Etkin ve Paralel Programlanması ve Zayıf Etkileşimlere Uygulanması”, TÜBİTAK-COST (114Z786), 2015 (36 Ay). Yürütücü (Tamamlandı).
 8. Geçiş Metali Bileşiklerinin Elektronik Yapıları ve Termokimyasal Özellikleri İçin Orbital Relaksasyon Etkilerinin Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2015. Yürütücü (Tamamlandı).
 9. Yoğunluk Fit Edilmiş ve Cholesky Ayrıştırması Uygulanmış Optimize Orbitalli İkinci ve Üçüncü Dereceden Möller-Plesset Pertürbasyon Teorilerinin Geliştirilmesi, Büyük Ölçekli, Etkin ve Paralel Programlanması ve Non-Kovalent Etkileşimlere Uygulanması”, TÜBİTAK-1001 (113Z203), 2013 (36 Ay). Yürütücü (Tamamlandı).
 10. Yoğunluk Fit Edilmiş Eşleşmiş Elektron Çiftleri Teorisinin Geliştirilmesi ve Moleküller Arası Etkileşimlere Uygulanması”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2013. Yürütücü (Tamamlandı).
 11. Optimize Orbitalli İkinci Dereceden Moller-Plesset Perturbasyon Teorisi ve Spin Bileşenleri Ölçeklendirilmiş Türevlerinin Moleküller Arası Etkileşimlere Uygulamaları”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2012. Yürütücü (Tamamlandı).

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü 

06800 Beytepe Ankara