Grup Üyeleri

Aslı ÜNAL

 

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : asli.unal@hacettepe.edu.tr , asliunal08@gmail.com

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2013.
Yüksek Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2017.

Doktora :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,  Ankara, 2017-..

 

 

Araştırma alanları:

 • Nötral, katyonik, ve anyonik su kümeleri.
 • Genişletilmiş Koopmans teoremi (Extended Koopmans’ theorem (EKT)) ile iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgilerinin hesaplanması.
 • C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 


Fatma AKSAKAL

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

e-posta : fatmaaksakal@hacettepe.edu.tr

Eğitim

Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği, Erzurum, 2006.

Yüksek Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü, Erzurum, 2008.

Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kocaeli, 2015.

Araştırma alanları:

 • Organik termal düzenlenme reaksiyon mekanizmalarının ab initio yöntemlerle araştırılması.
 • Metal oksit ince filmlerin ve kovalent organik çerçevelerin termoelektrik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi.
 • COX-2 selektif ve COX-2/5-LOX dual inhibiltörlerinin yapı-aktivite ilişkilerinin (SAR) incelenmesi.
 • Enzim/ligand etkileşimlerinin moleküler kenetlenme ve moleküler dinamik simülasyonlarıyla araştırılması.
 • Katı/sıvı arayüzeylerde adsorpsiyon, polimer/kil nanokompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu                            


Emine SOYDAŞ

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

e-posta: eminesoydas@hacettepe.edu.tr

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü, Erzurum, 2011.

Yüksek Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü, Erzurum, 2015.

Doktora: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,  Erzurum, 2018-...

 

 

Araştırma alanları:

 • Nötral, katyonik, ve anyonik su kümeleri.
 • Geçiş metali bileşiklerinin yapıları ve termokimyaları.
 • Açık-kabuklu moleküler sistemlerdeki nonkovalent etkileşimler (Örneğin: katyon-π, anyon-π, ve serbest radikaller arası zayıf  etkileşimler).
 • Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.
 • Optimize Orbitalli coupled-cluster (OCC) ve  Møller-Plesset perturbasyon teorileri (OMP) nin termokimya ve kinetiğe uygulamaları.


Yavuz ALAGÖZ 

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  yavuzalagoz@hacettepe.edu.tr, algzyvz@gmail.com

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2019.

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Araştırma alanları:

- C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 

 

 Betül ERMİŞ

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  ermisbetul@gmail.com

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2019.

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Araştırma alanları:

- C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 

 

 Abdurrahman ATALAY

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  atalay.abdurrahman@gmail.com

Eğitim
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi-2010
Y.Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi-2013
Doktora:  Karadeniz Teknik Üniversitesi-2018

Araştırma alanları:
1-Perisiklik reaksiyonların mekanizmalarının ve termokimyalarının teorik incelenmesi
2- Geçiş metal katalizli C-H bağ aktivasyonu/fonksiyonalizasyonu
3- Organometalik bileşiklerin yapılarının termokimyasal incelenmesi  
4- Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması

 Berfin Yaren ÖZDEMİRCAN

 

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  yarenozdemircan@gmail.com

 

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2016-..

Araştırma alanları:

 • İyonik hidrojen kümeleri.
 • C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 

  

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü 

06800 Beytepe Ankara